Ogłoszenia Szpitala MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

PRACA

2021.11.23

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko lekarz w Poradni Kardiologicznej

2021.11.16

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Fizjoterapeuty w Dziale Fizjoterapii w Zakładzie Rehabilitacji

2021.11.08

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego poszukuje PIELĘGNIAREK I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH do realizacji świadczeń zdrowotnych na IZBIE PRZYJĘĆ

Forma zatrudnienia – do ustalenia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: (47) 710 41 08, (47) 710 41 21, (47) 710 41 22

lub kontakt mailowy: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

2021.10.20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii

2021.10.20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

2021.10.20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

2021.10.14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki w Poradni Badań Profilaktycznych

2021.10.14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Specjalista w dziale Administracyjno – Technicznym

2021.09.27

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Informatyka w dziale Informatyki

2021.09.23

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko inspektora w dziale Administracyjno-Technicznym

2021.09.17

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek/koordynator przychodni

2021.08.25

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko rejestratorka medyczna/sekretarka medyczna

2021.07.15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Dziale Kontraktowania i Rozliczeń

2021.05.28

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Fizjoterapeuty

2021.05.18

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Fizjoterapeuty

2021.05.10

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowym

2021.05.06

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

2021.04.15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Sekretarki Medycznej

2021.04.15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowym

2021.04.14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Kadr i Płac

2021.04.14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy

2021.03.17

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Administracyjno-Technicznym

2021.03.17

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Magister Farmacji

2021.03.16

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Fizjoterapeuta

2021.03.15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Informatyk na dziale Informatyki

22.02.2021

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

2021.02.10

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Specjalista DS. Epidemiologii lub Higieny i Epidemiologii

2021.02.09

D.O 111.2.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Kierownika działu Kadr i Płac

02.02.2021

D.O 111.1.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko lekarza – specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

2021-01-28

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko elektryka.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2021-01-12

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko konserwator/hydraulik.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2021-01-05

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko elektryka.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-12-23

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko Inspektora.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-12-03

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko Inspektora.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-12-01

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-11-26

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko konserwator elektryk.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-11-20

DKiP/111/34/2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko do Działu Kadr i Płac.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-11-05

DKiP/111/33/2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko Salowej/Salowego.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-10-19

DKiP/111/32/2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im.Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko Sanitariusza.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-10-13

DKiP/1152/30/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko: technik laboratoryjny.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie dokumentów na adres:

ksosnowska@zozmswia.bialystok.pl

2020-10-13

DKiP/1152/30/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór na stanowisko lekarza.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-10-13

DKiP/1152/29/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza nabór pielęgniarek/pielęgniarzy.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 47 710 41 21.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – budynek Administracji.

2020-10-07

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza.

2020-09-25

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. BHP i p.poż.

2020-09-25
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Sekretarki Medycznej
2020-09-18
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Sekretarki Medycznej
2020-09-17

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko pracownika Działu Sterylizacji
2020-09-14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Fizjoterapeuty

2020-09-11

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko pracownika Działu Organizacyjnego

2020-08-19

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko konserwator elektryk

2020-08-19

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko pracownika Działu zamówień publicznych

2020-08-19

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko pracownika Działu Kadr i Płac

2020-08-12

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki

2020-08-12
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Sprzątającego/Sprzątającej
2020-08-07
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Salowej/Salowego
2020-07-31

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Fizjoterapeuty

2020-07-17

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko lekarza w Poradni Dermatologicznej

2020-06-25

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

2020-06-22

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko konserwator sprzętu i aparatury medycznej.

2020-06-17

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. BHP i p.poż.

2020-05-19

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko diagnosty laboratoryjnego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

2020-05-12

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego.

2020-04-30

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, poszukuje na okres walki z epidemią Covid-19 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii onkologicznej,  chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, urologii, gastroenterologii, medycyny ratunkowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefoniczne pod Nr 85 869-35-50.

 

2020-04-30

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowiska pielęgniarek/pielęgniarzy – Oddziały, Izba Przyjęc, Blok operacyjny

2020-04-27
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko księgowej/księgowego Dział Finansowy

 

2020-04-22

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko pracownika Działu Informatyki

 

2020-04-20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko pracownika Działu Kadr i Płac

 

2020-03-12

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Referenta Działu Kadr i Płac

2020-02-26

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko sanitariusza

2020-02-21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza operacyjnego

2020-02-14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Referenta Działu Kontraktowania i Rozliczeń

2020-02-14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Kontraktowania i Rozliczeń

2020-02-14

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko sekretarki medycznej

2020-01-14
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora DILO

 

2020-01-14
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Sekretarki Medycznej na Oddziale Chirurgi

 

2020-01-14
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko Sekretarki Medycznej na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii i Oddziale Geriatrii

 

2020-01-03
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego zatrudni pracownika do obsługi kasowo-księgowej
2020-01-02

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego zatrudni Kierownika Działu Kadr i Płac