Ogłoszenia Szpitala MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

PRZETARGI

23.03.2021
 
Zapytanie ofertowe na dostawa sprzętu jednorazowego użytku.  

11.03.2021

Informacja z otwarcia ofert o dostawę odzieży

22.02.2021

Zapytanie ofertowe na zakup analizatora do ilościowego pobierania próbek powietrza -zobacz-

11.02.2021

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł.

11.02.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu  pięcioletniego – ogólnobudowlanego 12 budynków SP ZOZ MSW i A w Białymstoku

Zapytanie ofertowe dotyczące maszyny czyszcząco zbierającej 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania mebli biurowych wraz z montażem 

21.01.2021

Zapytanie ofertowe na transport sanitarny dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł.

21.01.2021

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczenia byłego archiwum na salę szkoleniową wraz z wyposażeniem

31.12.2020 DZP.2344.56.2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej -zobacz-

30.12.2020 DZP.2344.54.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów  jednorazowego użytku zobacz

30.12.2020 DZP.2344.55.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę ortopedycznych materiałów jednorazowego użytku zobacz

 

03.12.2020 DZP.2344.52.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu urologicznego i neurochirurgicznego na potrzeby Bloku Operacyjnego   -zobacz-

02.12.2020 DZP.2344.53.2020

Przetarg nieograniczony na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej wraz z Portalem Pracownika oraz wykonanie usługi integracji zakupionego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS produkcji Asseco Poland S.A. wraz z migracją danych z systemu SIMPLE.ERP i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji i objęcie nadzorem autorskim  -zobacz-

24.11.2020 DZP.2344.49.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Prac. Hemodynamiki   -zobacz-

23.11.2020 DZP.2344.48.2020

III przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych   -zobacz-

19.11.2020 DZP.2344.47.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości    -zobacz-

04.11.2020 DZP.2344.45.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ochronnych    -zobacz-

30.10.2020 DZP.2344.46.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)    -zobacz-

29.10.2020 DZP.2344.44.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i uruchomieniem    -zobacz-

22.10.2020 DZP.2344.43.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę środków do dezynfekcji    -zobacz-

16.10.2020 DZP.2344.42.2020

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę materiałów jednorazowego użytku    -zobacz-

02.10.2020 DZP.2344.41.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku    -zobacz-

02.10.2020 DZP.2344.39.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora hematologicznego (5-diff, minimum 24-parametry) na 50 000 badań  -zobacz-

30.09.2020 DZP.2344.40.2020

II przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia medycznego i technicznego    -zobacz-

23.09.2020 DZP.2344.38.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę wieży artroskopowej    -zobacz-

 

22.09.2020 DZP.2344.37.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku    -zobacz-

 

18.09.2020 DZP.2344.36.2020

Przetarg nieograniczony na  na odbiór odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz dostawę worków i pojemników j.u.   -zobacz-

 

16.09.2020 DZP.2344.32.2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług ochrony i całodobowego dozoru, całorocznego utrzymania porządku i obsługi systemu parkingowego.   -zobacz-

16.09.2020 DZP.2344.33.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych    -zobacz-

 

07.09.2020 DZP.2344.31.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych    -zobacz-

26.08.2020 DZP.2344.30.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ochronnych    -zobacz-

07.08/2020   

DZP.2344.29.2020

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, bielizny operacyjnej, barierowej, mopów, kocy, poduszek,materacy,odzieży ochronnej i roboczej, zasłon, kotar,parawanów itp., z maglowaniem lub prasowaniem, bieżącą naprawą asortymentu oraz transportu z i do siedziby Zamawiającego wraz z wynajmem bielizny szpitalnej i operacyjnej i barierowej     -zobacz-

07.08/2020

DZP.2344.29.2020

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, bielizny operacyjnej, barierowej, mopów, kocy, poduszek,materacy,odzieży ochronnej i roboczej, zasłon, kotar,parawanów itp., z maglowaniem lub prasowaniem, bieżącą naprawą asortymentu oraz transportu z i do siedziby Zamawiającego wraz z wynajmem bielizny szpitalnej i operacyjnej i barierowej     -zobacz-

28.07.2020 DZP.2344.28.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych jednorazowego użytku    -zobacz-

24.07.2020 DZP.2344.26.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papierniczych i tonerów    -zobacz-

24.07.2020 DZP.2344.27.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń pola operacyjnego    -zobacz-

24.07.2020 DZP.2344.25.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów, ICD, CRTP/D i akcesorii do implantacji.    -zobacz-

16.07.2020 DZP.2344.22.2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz dostawa worków i pojemników j.u.    -zobacz-

15.07.2020 DZP.2344.20.2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług naprawy, przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego -zobacz-

03.07.2020  DAT.232.6.2020

III sprzedaż tomografu – zobacz-

03.07.2020  DAT.232.6.2020

III sprzedaż tomografu – zobacz-

DZP.2344.16.2020 
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu produktów leczniczych i wyrobów medycznych-zobacz-

01.07.2020 DZP.2344.18.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku -zobacz-

30.06.2020 DZP.2344.17.2020
Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji pomieszczeń po Ośrodku Nefrologii ze Stacji Dializ w celu zmiany lokalizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej -zobacz-

18.06.2020

DAT.232.5.2020

II Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego tomografu komputerowego

17.06.2020

DZP.2344.15.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ochronnych i sprzętu j.u.

Zobacz

08.06.2020

DAT.232.4.2020

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego tomografu komputerowego

11.05.2020

DZP.2344.12.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę ortopedycznego sprzętu jednorazowego użytku

Zobacz

17.03.2020 DZP.2344.14.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Zobacz

11.03.2020

DZP.2344.13.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod i cewników do implantacji elektrod do pęczka Hisa

11.03.2020

DZP.2344.11.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę anestezjologicznego sprzętu jednorazowego użytku

Przetarg  nieograniczony na dostawę anestezjologicznego sprzętu jednorazowego uzytku

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -pobierz-

SIWZ
ZAŁACZNIK NR 1A
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
Załącznik nr 3 wzór umowy dostawy
Załącznik nr 3 a wzór umowy użyczenia
Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5a oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 6 grupa kapitałowa
Załącznik nr 7 formularz cenowy
Załącznik nr 8 oświadczenie RODO

24.03.2020 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zobacz-

31.03.2020 II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zobacz-

14.04.2020 III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zobacz-

21.04.2020 IV ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zobacz-

24.04.2020 V ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zobacz-

04.05.2020 V ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zobacz-

11.05.2020

Odpowiedzi na pytania

W udzielonych w dniu 11.05.2020 odpowiedziach na pytania Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską

BYŁO:

Pakiet nr 10, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 7 i umożliwi zaoferowanie zestawu o następujących parametrach (…)

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza w/w pozycję z pakietu nr 21 i tworzy pakiet nr 29.

JEST:

Pakiet nr 10, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 7 i umożliwi zaoferowanie zestawu o następujących parametrach (…)

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza w/w pozycję z pakietu nr 10 i tworzy pakiet nr 30.


Pakiet 8

Prosimy o  doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęciem Komplet ma na myśli opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia napęd nebulizatora wraz z min. 30 sztukami membran (zbiorników na lek)  oraz łączników typu T  do podłączenia zbiornika na lek w układ oddechowy co w całości stanowi pełnowartościowy zestaw  służący do nebulizacji pacjentów.

Odpowiedź: Tak

Pakiet 20

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 (łącznik do drenów jałowych 5 w 1) z pakietu 20 co pozwoli  na złożenie oferty  przetargowej na asortyment spełniający Opis Przedmiotu Zamówienia w pozycjach 1-3.

Odpowiedź:Zamawiający wyłącza w/w pozycję z pakietu nr 20 i tworzy pakiet nr 31

UWAGA!

Zamawiający wyjaśnia, iż pakiet nr 20 został rozdzielony w sposób następujący

pakiet nr 20- poz. 1 i poz. 3

pakiet nr 28 – poz. 2

pakiet nr 31 – poz. 4

21.05.2020

Informacja z otwarcia ofert

10.06.2020

Rozstrzygnięcie

 
 

10.06.2020

korekta rozstrzygnięcia

Zamawiający informuje, iż do rozstrzygnięcia z 10.06.2020 wkradł się błąd

BYŁO

Pakiet nr 30

Unieważnić
prowadzone postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy 
tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

JEST

Pakiet nr 30

Wybrać
ofertę Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 1, 00-633 Warszawa za kwotę
47 520,00 i łaczną liczbą 100,00 pkt. (cena 60,00 pkt. , czas dostawy
40,00 pkt.)

 

03.03.2020

DZP.2344.8.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Przetarg  nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -pobierz-

SIWZ
Załącznik nr 1 asortyment
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
Załącznik nr 3 wzór umowy dostawy
Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5a oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 6 grupa kapitałowa
Załącznik nr 7 oświadczenie RODO

UWAGA:

10.03.2020 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Było:

Termin składania ofert: 12.03.2020 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 12.03.2020 r. godz.09:15

Jest:

Termin składania ofert: 17.03.2020 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 17.03.2020 r. godz. 11:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12.03.2020

Odpowiedzi na pytania

W załączniku formularz cenowy

UWAGA. Wadia  poprawione w zakresie Pakietu nr 1

Pakiet nr 14 z poz.1. Wadium do Pakietu nr 14 wynosi:  325,00 zł

Pakiet nr 15 z  poz.3. Wadium do Pakietu nr 15 wynosi: 72,00 zł

Pakiet nr 16 z  poz.4. Wadium do Pakietu nr 16 wynosi: 71,00 zł

Pakiet nr 17 z  poz.5. Wadium do Pakietu nr 17 wynosi: 41,00 zł

Pakiet nr 18 z  poz.6. Wadium do Pakietu nr 18 wynosi: 115 zł

Pakiet nr 19 z  poz.7. Wadium do Pakietu nr 19 wynosi: 168,00 zł

Pakiet nr 20 z  poz.8. Wadium do Pakietu nr 20 wynosi: 5,00 zł

Pakiet nr 21 z  poz.11. Wadium do Pakietu nr 21 wynosi: 636,00 zł

Pakiet nr 22 z  poz.12. Wadium do Pakietu nr 22 wynosi:  9,00 zł

Pakiet nr 23  z  poz.13.Wadium do Pakietu nr 23 wynosi: 18,00 zł

Było:

Pakiet  3  poz. 3

Czy
zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie
pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na
złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na
osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę . Zamawiający z poz. 3 tworzy Pakiet nr 23.
Wadium do Pakietu nr 23 wynosi 139,00 zł. Wadium do Pakietu nr 3 wynosi
142,00 zł.

Jest

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę . Zamawiający z poz. 3 tworzy Pakiet nr 24.
Wadium do Pakietu nr 24 wynosi 139,00 zł. Wadium do Pakietu nr 3 wynosi
142,00 zł.

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

II Odpowiedzi na pytania

UWAGA .

Pakiet nr 1 składa się z 13 pozycji. Błędnie oznakowana Lp.

19.03.2020

Informacja z otwarcia

11.05.2020

Częściowe rozstrzygnięcie

05.06.2020

II Rozstrzygnięcie

03.03.2020

DZP.2344.7.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych i neurochirurgicznych

Zobacz

21.02.2020

DZP.2344.5.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych

Przetarg  nieograniczony na dostawę materiałów szewnych

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -pobierz-

SIWZ+asortyment
Załącznik nr 1 asortyment
Załącznik nr 2 formularz ofertowy
Załącznik nr 3 wzór umowy dostawy
Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5a oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 6 grupa kapitałowa
Załącznik nr 7 formularz cenowy
Załącznik nr 8 oświadczenie RODO

02.03.2020  Zmiana terminu otwarcia ofert

Było:

składanie ofert:   04.03.2020 godz.: 10:00

otwarcie ofert : 04.03.2020 godz: 10:15

Jest:

składanie ofert:   09.03.2020 godz.: 11:00

otwarcie ofert : 09.03.2020 godz: 11:15

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.03.2020

Odpowiedzi na pytania

09.03.2020

Informacja z otwarcia

Poprawka rachunkowa w zakresie Pakietu nr 9:

f. 2M Materia Medica Sp. z o.o.

Było:15 877,44 zł netto

          17 147,64 zł brutto

Jest:  38 772,32 zł netto

           41 874,11 zł brutto

22.04.2020

Rozstrzygnięcie

19.02.2020

Konkurs ofert na dzierżawę jednego miejsca parkingowego na postój TAXI

Konkurs ofert na dzierżawę jednego miejsca pargingowego na postój TAXI

Ogłoszenie Taxi

19.02.2020

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni na plakaty/ulotki

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni na plakaty/ulotki reklamowe

Ogłoszenia plakaty/ulotki

19.02.2020

Informacja o dzierżawie powierzchni na działalność handlową

Informacja o dzierżawie powierzchni na działalność handlową

Ogłoszenie Kiermasz

18.02.2020

DZP.2344.4.2020

Przetarg nieograniczony na  dostawę elektrod ablacyjnych i diagnostycznych z systemem 3D Ensite Precision

12.02.2020

DZP.2344.3.2020

Przetarg nieograniczony na  świadczenie  usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku