Ogłoszenia Szpitala MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

KONKURSY

2020-10-28

DKiP/1152/43/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 16 listopada 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 listopada 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-10-20

DKiP/1152/41/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dermatologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 26 października 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

 

2020-10-20

DKiP/1152/40/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 26 października 2020 r. do godz. 10:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2020 r. do godz. 11:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-10-13

DKiP/1152/39/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dermatologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 14 października 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.


2020-10-08

DKiP/1152/38/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 12 października 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-10-08

DKiP/1152/37/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 12 października 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-29

DKiP/1152/36/20


 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 8 października 2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2020 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-29

DKiP/1152/35/20

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu reaumatologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 7 października 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2020 r. do godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 października 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-25

 

DKiP/1152/34/20

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 29 września 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2020 r. o godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-23

 

DKiP/1152/33/20

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 29 września 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2020 r. o godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 października 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-11


DKiP/1152/32/20


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 22 września 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2020 r. o godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 września 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-03

DKiP/1152/31/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama –
Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie przez zdrowotnych z zakresu kardiologii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 14 września 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2020 r. o godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 września 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-08-24

DKiP/1152/30/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w godzinach normalnej ordynacji oraz po godzinach normalnej ordynacji z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji.

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – wrzesień 2020 r.
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.
Oferty należy składać w Sekretariacie do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 września 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-08-21

DKiP/1152/29/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie przez ratowników medycznych kompleksowych usług zdrowotnych

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

2020-08-05

DKiP/1152/28/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na szpitalne świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.


2020-07-24

DKiP.1152.26.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii / Izbie Przyjęć / Oddziale Urologii / Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej / Oddziale Kardiologii – OINK / Bloku Operacyjnym”

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 3592 i podaniu adresu mailowego.

2020-07-24

DKiP.1152.25.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza osoby legitymujące się fachowymi kwalifikacjami do udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 i 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 3592 i podaniu adresu mailowego.”

2020-07-22

DKiP.1152.24.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie radiologi i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań radiologicznych i tomografii komputerowej oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i badań USG Doppler w godzinach i po godzinach normalnej ordynacji, a także pozostawanie w gotowości do ich udzielania, a także innych badań diagnostycznych”  
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.

2020-07-15

DKiP.1152.23.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji”
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.

2020-07-15

DKiP.1152.22.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

2020-07-15

 DKiP.1152.21.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć poza godzinami normalnej ordynacji oraz w godzinach pracy nocnej świątecznej opieki zdrowotnej
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

 

2020-06-30

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem :

 
2020-07-09

Informacja o unieważnieniu konkursu

2020-06-29

DKiP/1152/20/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na opisywani badań mammograficznych
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem

UWAGA: termin składnia ofert wydłużony do dnia 06 lipca 2020r.


2020-07-16

2020-06-18

DKiP/1152/15/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama –
Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. świadczenia usług pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii 


2020-06-11

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty 2 etaty.

 

2020-06-08

DKiP/1152/15/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie przez ratowników medycznych kompleksowych usług zdrowotnych

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3592  i podaniu adresu mailowego
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –
2020-06-29


2020-06-04

DKiP/1152/13/20 , DKiP/1152/12/20 , DKiP/1152/14/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, szpitalnych świadczeń specjalistycznych z zakresu:
– ortopedii i traumatologii
– urologii
– chirurgii onkologicznej

 

2020-06-04

DKiP/1152/11/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii / Izbie Przyjęć / Oddziale Urologii / Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej / Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej / Oddziale Kardiologii – OINK / Oddziale Geriatrii / Bloku Operacyjnym / Dziale Intensywnej Terapii Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3592 i podaniu adresu mailowego
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

Ogłoszenie o konkursie

2020-06-26

Rozstrzygnięcie konkursu

2020-05-26

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu gastroenterologii polegających na wykonywaniu badań endoskopowych i konsultacji

z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na potrzeby oddziałów szpitalnych, Poradni Badań Profilaktycznych SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego w szczególności dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

Klauzula informacyjna

Informacja o konkursie

2020-04-30

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, poszukuje na okres walki z epidemią Covid-19  lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii onkologicznej,  chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, urologii, gastroenterologii, medycyny ratunkowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefoniczne pod Nr 85 869-35-50.

2020-03-06

DKiP/1152/08/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie ortopedii i traumatologii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 4975  i podaniu adresu mailowego
2020-03-13  – Rozstrzygnięcie konkursu

zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

Rozstrzygnięcie Konkursu 2020-03-13

2020-03-04

DKiP/1152/07/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym

 

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 

pod nr tel – 85 869 3592 i podaniu adresu mailowego
2020-04-03 unieważnienie konkursu
 

zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-28

DKiP/1152/07/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 4575 i podaniu adresu mailowego
2020-03-06 – Unieważnienie konkursu
 
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-18

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty – 2 etaty

2020-02-13

DKiP/1152/04/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 4575 i podaniu adresu mailowego
2020-03-06 – Unieważnienie konkursu.
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-13

DKiP/1152/04/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Izbie Przyjęć

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3551 i podaniu adresu mailowego.
11-03-2020 – Rozstrzygnięcie konkursu
.
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –
2020-02-11
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-05

DKiP/1152/03/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chirurgii onkologicznej

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3551 i podaniu adresu mailowego
19-02-2020 – Rozstrzygnięcie konkursu.
 
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-05

DKiP/1152/02/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3551 i podaniu adresu mailowego
2020-02-21 Rozstrzygnięcie konkursu.
 
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-01-30

DKiP/1152/01/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3551 i podaniu adresu mailowego
2020-02-26 Unieważnienie konkursu.
 
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-06-30

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

2020-06-30

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

„Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie: szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć poza godzinami normalnej ordynacji oraz w godzinach pracy nocnej świątecznej opieki zdrowotnej

2020-07-15

DKiP.1152.23.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

 

2020-07-15

DKiP.1152.23.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

 

2020-07-15

DKiP.1152.23.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”