Ogłoszenia Szpitala MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

KONKURSY

26.11.2021

DKiP.1152.42.2021

Konkurs ofert na świadczenia usług przez pielęgniarki przy zwalczaniu epidemii wirusa  SARS-CoV-2 na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii/ Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej / Dziale Intensywnej Terapii OAiIT /Oddziale Geriatrii na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń –  grudzień 2021 r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 12:30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 grudnia 2021r.

24.11.2021

DKiP/1152/41/21

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii, na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – do uzgodnienia

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23  można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia  10 grudnia 2021 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 grudnia 2021 r.

20.10.2021

DKiP/1152/38/21

 

Konkurs ofert na:

1) udzielanie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii,

2) pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Kardiologii,

w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – listopad 2021 r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23  można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia  26 października 2021 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2021 r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2021 r.

18.10.2021

DKiP/1152/37/21

 

Konkurs na udzielanie świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chorób wewnętrznych/kardiologii,

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – listopad 2021 r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23  można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia  26 października 2021 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2021 r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2021 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

15.10.2021
DKiP/1152/36/21
Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i szpitalnych świadczeń z zakresu chirurgii onkologicznej oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji
Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – listopad 2021 r.
 
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23  można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  
 
Oferty należy składać w sekretariacie do dnia  22 października 2021 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2021 r. o godz. 1230.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2021 r.
 
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

07.10.2021

DKiP.1152.78.21

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego.

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – październik/listopad 2021r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w Sekretariacie do 15 października 2021 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021 r. o godz. 12:30.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 października 2021 r.

16.09.2021

DKiP.1152.33.21

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń szpitalnych z zakresu wykonywania procedur ginekologicznych w ramach chirurgii onkologicznej oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego

 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – październik 2021r.

 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

 

Oferty należy składać w Sekretariacie do 24 września 2021 r. do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2021 r. o godz. 10:30.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 r.

08.09.2021

DKiP/1152/34/2021

Ogłoszenie strona internetowa SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Onkologicznej.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie do dnia 14 września 2021r. do godz. 12:00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2021r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2021r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

 

 

08.09.2021

DKiP/1152/32/2021

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu przewlekłego w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – wrzesień 2021 r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 17 września 2021 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r. o godz. 1230

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

08.09.2021

DKiP/1152/31/2021

 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu w Poradni Leczenia Bólu na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – wrzesień 2021 r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 17 września 2021 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r. o godz. 1230

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.  

18.08.2021

DKiP/1152/30/2021

OGŁOSZENIE strona internetowa SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu w Poradni Leczenia Bólu

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.   

Oferty należy składać w Sekretariacie do dnia 23 sierpnia 2021r. do godz. 12:00 . 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2021r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

13.08.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, Ogłoszenia o konkursie na Pielęgniarkę Oddziałową: Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Działu Anestezjologii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Urologii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.  

05.08.2021

DKiP/1152/30/2021

OGŁOSZENIE strona internetowa SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez pielęgniarki na Odziale Kardiologii–OINK /Oddziale Urologii/ Izbie Przyjęć/ Bloku Operacyjnym/ Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii/ ambulatoryjne świadczenia w Przychodni POZ Opieki Specjalistycznej

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.   

Oferty należy składać w Sekretariacie do dnia 16 sierpnia 2021r. do godz. 12:00 . 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 sierpnia 2021r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

 

30.07.2021

DKiP.1152.29.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert
na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej i zaprasza techników elektroradiologii do składania ofert w przedmiotowym zakresie.

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – wrzesień 2021r.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 8:00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.

16.07.2021

DKiP/1152/28/2021

OGŁOSZENIE strona internetowa SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert
na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i szpitalnych świadczeń udzielanych w godzinach normalnej ordynacji oraz po godzinach normalnej ordynacji z zakresu chirurgii ogólnej

 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie do dnia 23 lipca 2021r. do godz. 10:00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2021r. o godz. 10:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 lipca 2021r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

16.07.2021

DKiP.1152.27.2021

 

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń szpitalnych z zakresu kardiologii polegających na wszczepianiu i usuwaniu stymulatorów, kardiowerterów/defibrylatorów, założeniu  elektrody do czasowej stymulacji serca w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – sierpień 2021r.

Na stronie internetowej oraz w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w Sekretariacie do 23 lipca 2021 r . do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca  2021 r. o godz. 10:15

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 lipca 2021 r.

16.07.2021

DKiP/1152/26/2021

OGŁOSZENIE strona internetowa SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert
na udzielanie przez lekarzy świadczeń w Izbie Przyjęć oraz świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie do dnia 23 lipca 2021r. do godz. 10:30 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2021r. o godz. 11:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2021r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

 23.06.2021

 

DKiP 1152.25.21
konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego.
Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – lipiec 2021r.
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  
Oferty należy składać w Sekretariacie do 28 czerwca 2021 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 12:15.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.
23.06.2021

 

DKiP 1152.24.21

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – lipiec 2021r.
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.
Oferty należy składać w Sekretariacie do 28 czerwca 2021 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu wewnętrznych i gastroenterologii oraz wykonywanie badań endoskopowych oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na potrzeby oddziałów szpitalnych, Poradni Badań Profilaktycznych SP ZOZ MSWiA Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego.

17.06.2021

DKiP 1152.23.21

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu Chirurgii Onkologicznej oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – lipiec 2021r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 23 czerwca 2021 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 11:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

16.06.2021

 

DKiP.1152.22.21

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii oraz konsultacji z zakresu

posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego.

 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – lipiec 2021r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w Sekretariacie do 23 czerwca 2021 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.  

11.06.2021

 

DKiP.1152.19.2021

 
Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy  ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych/kardiologii oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na potrzeby oddziałów szpitalnych, Poradni Badań Profilaktycznych SP ZOZ MSWiA Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego
 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – lipiec 2021r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w Sekretariacie do 18 czerwca 2021 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2021 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.  

11.06.2021

 

DKiP.1152.18.2021

 
Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na potrzeby oddziałów szpitalnych, Poradni Badań Profilaktycznych SP ZOZ MSWiA Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego
 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – lipiec 2021r. / sierpień 2021 r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w Sekretariacie do 18 czerwca 2021 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 9:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2021 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.  

 

11.06.2021

 

DKiP.1152.20.2021

 

 

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego

 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – lipiec 2021r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w Sekretariacie do 18 czerwca 2021 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 11:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2021 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.  

11.06.2021

 

DKiP.1152.21.2021

 

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań radiologicznych i tomografii komputerowej oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i USG Doppler w godzinach normalnej ordynacji i po godzinach normalnej ordynacji, a także pozostawania w gotowości do ich udzielania na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego

 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – lipiec/sierpień 2021r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w Sekretariacie do 18 czerwca 2021 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 10:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2021 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.  

02.06.2021

DKIP/1152/17/21

dotyczy Konkursu ofert na świadczenie usług przez pielęgniarki na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – czerwiec/lipiec 2021 r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego (pok. Nr 21) można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 10 czerwca 2021 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 1230

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

31.05.2021

DKIP/1152/16/21

Konkurs ofert na świadczenie usług przez pielęgniarki  na Oddziale Kardiologii – OINK / Oddziale Geriatrii / Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej / Oddziale Urologii / Pracowni Endoskopii / Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego.
 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń –  czerwiec/lipiec 2021 r.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 21 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.  

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 8 czerwca 2021 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 1230

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

24.05.2021

DKIP/1152/15/2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa na Bloku Operacyjnym

Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr -1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – +47 710 4121 i podaniu adresu mailowego.                                                           

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 1200.                                                    

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 maja 2021 r. o godz. 1230                                                                                

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 maja 2021r.                                                                      

 Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

22.04.2021

DKIP/1152/13/2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii w Poradni Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną

Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr -1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – +47 710 4121 i podaniu adresu mailowego.                                                           

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 27 kwietnia  2021 r. do godz. 1200.                                                    

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 kwietnia   2021 r. o godz. 1230                                                                                

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 kwietnia  2021r.                                                                      

 Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

16.04.2021

DKIP/1152/12/2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przez pielęgniarki w Oddziale Dziennym  Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii i/lub w Poradni Zdrowia Psychicznego.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr -1R można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – +47 710 4121 i podaniu adresu mailowego.                                                           

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 23 kwietnia  2021 r. do godz. 1200.                                                    

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23 kwietnia   2021 r. o godz. 1230                                                                                

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 kwietnia  2021r.                                                                      

 Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

23.03.2021

DKiP/1152/11/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu i ocenie badań radiologicznych i tomografii komputerowej oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i badań USG Doppler w godzinach normalnej ordynacji i po godzinach normalnej ordynacji, a także pozostawanie w gotowości do ich udzielania, a także innych badań diagnostycznych

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 21, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 29 marca 2021 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2021 r. do godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 kwietnia 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

23.03.2021

DKiP/1152/10/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 21, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 29 marca 2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2021 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 kwietnia 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

11.03.2021

DKiP/1152/9/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 21, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 19 marca 2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2021 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 marca 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

05.03.2021

DKiP/1152/8/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i szpitalnych świadczeń udzielanych w godzinach normalnej ordynacji oraz po godzinach normalnej ordynacji z zakresu chirurgii ogólnej /chirurgii onkologicznej.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 21, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 15 marca 2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2021 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 marca 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

05.03.2021

DKiP/1152/7/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej .

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 21, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 16 marca 2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2021 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 marca 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

04.03.2021

DKIP/11/52/6/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przez pielęgniarki na Bloku Operacyjnym

 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 21 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel.  +47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.  Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 17 marca 2021 r. do godz. 1200.                                                                                                                      Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17 marca  2021 r. o godz. 1230                                                                                 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  26  marca  2021r.                                                                        

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

01.03.2021

DKIP/11/52/4/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert
na świadczenie usług przez pielęgniarki/położne na Oddziale Kardiologii – OINK/w Poradni Ginekologicznej

22.02.2021

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

16.02.2021

DKiP/1152/5/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i szpitalnych świadczeń udzielanych w godzinach normalnej ordynacji oraz po godzinach normalnej ordynacji z zakresu chirurgii ogólnej /chirurgii onkologicznej.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 22 lutego 2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2021 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 lutego 2021 r.

 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

09.02.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. epidemiologii lub higieny i epidemiologii 

02.02.2021

D.O 111.1.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko lekarza – specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

2021-01-18

DKiP/1152/3/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie urologii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 25 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2021 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2021 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2021-01-12

DKiP/1152/2/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

CPV: 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.

Zaprasza do składania ofert w przedmiotowym zakresie.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia zostanie zawarta na ustalony przez Strony czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące, chyba że rodzaj i liczba świadczeń zdrowotnych uzasadniają zawarcie umowy na czas krótszy.

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – luty 2021 r.

W Dziale Kadr  i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23  można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu  oraz pobrać druki ofert.   

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 18 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r. do godz. 11:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2021 r. 

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni. 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153

 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna

Unieważnienie Konkursu

2021-01-07

DKiP/1151/1/21

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie geriatrii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 13 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2021 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2021 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-12-15

DKiP/1152/58/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie ginekologii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 22 grudnia 2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r. do godz. 11:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 grudnia 2020 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-12-15

DKiP/1152/55/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie chorób wewnętrznych/kardiologii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 22 grudnia 2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r. do godz. 11:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 grudnia 2020 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-12-15

DKiP/1152/56/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu gastroenterologii oraz wykonywanie badań endoskopowych oraz konsultacje z zakresu posiadanej specjalizacji

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

2020-12-15

DKiP/1152/58/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu dermatologii oraz konsultacje z zakresu posiadanej specjalizacji

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

2020-12-15

DKiP/1152/57/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chirurgii ogólnej oraz konsultacje z zakresu posiadanej specjalizacji

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

2020-12-11

DKiP/1152/54/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń pielęgniarskich na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii / Oddziale Kardiologii – OINK / Bloku Operacyjnym / Oddziale Urologii / Oddziale Chirurgii Onkologicznej I Chirurgii Ogólnej / Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Oddziale Geriatrii / Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 29 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2020 r. do godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 stycznia 2021 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-12-04

DKiP/1152/50/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń  zdrowotnych w zakresie okulistyki.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4121 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 11 grudnia 2020 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r. do godz. 9:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2020 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-12-04

DKiP/1152/51/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii. 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 11 grudnia 2020 r. do godz. 11:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2020 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-12-02
 

DKiP/1152/52/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na na udzielanie  szpitalnych świadczeń  zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 8 grudnia 2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2020 r. do godz. 11:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 grudnia 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-11-27

DKiP/1152/47/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na na udzielanie  szpitalnych świadczeń  zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 3 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2020 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-11-25

DKiP/1152/48/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chorób wewnętrznych/kardiologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 26 listopada 2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2020 r. do godz. 11:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 listopada 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-11-24

DKiP/1152/49/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii. 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 2 grudnia 2020 r. do godz. 11:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 grudnia 2020 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-11-12

DKiP\1152/46/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anastezjologii i intensywnej terapii. 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 19 listopada 2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2020 r. do godz. 11:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2020 r.

Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni

2020-11-10

DKiP/1152/45/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 17 listopada 2020 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2020 r. do godz. 09:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 listopada 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-10-28

DKiP/1152/43/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 16 listopada 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 listopada 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-10-20

DKiP/1152/41/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dermatologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 26 października 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

 

2020-10-20

DKiP/1152/40/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 26 października 2020 r. do godz. 10:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2020 r. do godz. 11:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-10-13

DKiP/1152/39/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dermatologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 14 października 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.


2020-10-08

DKiP/1152/38/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 12 października 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-10-08

DKiP/1152/37/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 12 października 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2020 r. do godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-29

DKiP/1152/36/20


 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 8 października 2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2020 r. do godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2020 r. Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-29

DKiP/1152/35/20

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu reaumatologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 7 października 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2020 r. do godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 października 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-25

 

DKiP/1152/34/20

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 29 września 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2020 r. o godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-23

 

DKiP/1152/33/20

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 29 września 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2020 r. o godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 października 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-11


DKiP/1152/32/20


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii.

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie pod nr tel. – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 22 września 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2020 r. o godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 września 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-09-03

DKiP/1152/31/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama –
Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie przez zdrowotnych z zakresu kardiologii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

Oferty należy składać w Sekretariacie do 14 września 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2020 r. o godz. 12:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 września 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-08-24

DKiP/1152/30/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w godzinach normalnej ordynacji oraz po godzinach normalnej ordynacji z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej oraz konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji.

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – wrzesień 2020 r.
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.
Oferty należy składać w Sekretariacie do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10:30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 września 2020 r.
Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni.

2020-08-21

DKiP/1152/29/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie przez ratowników medycznych kompleksowych usług zdrowotnych

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.

2020-08-05

DKiP/1152/28/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na szpitalne świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 47 710 4122 i podaniu adresu mailowego.


2020-07-24

DKiP.1152.26.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii / Izbie Przyjęć / Oddziale Urologii / Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej / Oddziale Kardiologii – OINK / Bloku Operacyjnym”

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 3592 i podaniu adresu mailowego.

2020-07-24

DKiP.1152.25.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza osoby legitymujące się fachowymi kwalifikacjami do udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości 

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23 i 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 3592 i podaniu adresu mailowego.”

2020-07-22

DKiP.1152.24.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie radiologi i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań radiologicznych i tomografii komputerowej oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i badań USG Doppler w godzinach i po godzinach normalnej ordynacji, a także pozostawanie w gotowości do ich udzielania, a także innych badań diagnostycznych”  
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.

2020-07-15

DKiP.1152.23.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji”
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.

2020-07-15

DKiP.1152.22.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

2020-07-15

 DKiP.1152.21.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć poza godzinami normalnej ordynacji oraz w godzinach pracy nocnej świątecznej opieki zdrowotnej
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

 

2020-06-30

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem :

 
2020-07-09

Informacja o unieważnieniu konkursu

2020-06-29

DKiP/1152/20/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na opisywani badań mammograficznych
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem

UWAGA: termin składnia ofert wydłużony do dnia 06 lipca 2020r.


2020-07-16

2020-06-18

DKiP/1152/15/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama –
Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. świadczenia usług pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii 


2020-06-11

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty 2 etaty.

 

2020-06-08

DKiP/1152/15/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie przez ratowników medycznych kompleksowych usług zdrowotnych

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3592  i podaniu adresu mailowego
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –
2020-06-29


2020-06-04

DKiP/1152/13/20 , DKiP/1152/12/20 , DKiP/1152/14/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, szpitalnych świadczeń specjalistycznych z zakresu:
– ortopedii i traumatologii
– urologii
– chirurgii onkologicznej

 

2020-06-04

DKiP/1152/11/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez pielęgniarki szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii / Izbie Przyjęć / Oddziale Urologii / Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej / Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej / Oddziale Kardiologii – OINK / Oddziale Geriatrii / Bloku Operacyjnym / Dziale Intensywnej Terapii Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3592 i podaniu adresu mailowego
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

Ogłoszenie o konkursie

2020-06-26

Rozstrzygnięcie konkursu

2020-05-26

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu gastroenterologii polegających na wykonywaniu badań endoskopowych i konsultacji

z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na potrzeby oddziałów szpitalnych, Poradni Badań Profilaktycznych SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego, na rzecz pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Marana Zyndrama – Kościałkowskiego w szczególności dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

Klauzula informacyjna

Informacja o konkursie

2020-04-30

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, poszukuje na okres walki z epidemią Covid-19  lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii onkologicznej,  chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, urologii, gastroenterologii, medycyny ratunkowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefoniczne pod Nr 85 869-35-50.

2020-03-06

DKiP/1152/08/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie ortopedii i traumatologii

W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 4975  i podaniu adresu mailowego
2020-03-13  – Rozstrzygnięcie konkursu

zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

Rozstrzygnięcie Konkursu 2020-03-13

2020-03-04

DKiP/1152/07/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym

 

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 24, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 

pod nr tel – 85 869 3592 i podaniu adresu mailowego
2020-04-03 unieważnienie konkursu
 

zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-28

DKiP/1152/07/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 4575 i podaniu adresu mailowego
2020-03-06 – Unieważnienie konkursu
 
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-18

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty – 2 etaty

2020-02-13

DKiP/1152/04/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 4575 i podaniu adresu mailowego
2020-03-06 – Unieważnienie konkursu.
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-13

DKiP/1152/04/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Izbie Przyjęć

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3551 i podaniu adresu mailowego.
11-03-2020 – Rozstrzygnięcie konkursu
.
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –
2020-02-11
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-05

DKiP/1152/03/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chirurgii onkologicznej

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3551 i podaniu adresu mailowego
19-02-2020 – Rozstrzygnięcie konkursu.
 
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-02-05

DKiP/1152/02/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3551 i podaniu adresu mailowego
2020-02-21 Rozstrzygnięcie konkursu.
 
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-01-30

DKiP/1152/01/20

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym

W Dziale Spraw Osobowych i Płac Zamawiającego pok. Nr – 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie 
pod nr tel – 85 869 3551 i podaniu adresu mailowego
2020-02-26 Unieważnienie konkursu.
 
zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem –

2020-06-30

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

2020-06-30

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

„Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie: szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć poza godzinami normalnej ordynacji oraz w godzinach pracy nocnej świątecznej opieki zdrowotnej

2020-07-15

DKiP.1152.23.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

 

2020-07-15

DKiP.1152.23.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”

 

2020-07-15

DKiP.1152.23.20

“Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27,
ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy lub grupową praktykę lekarską w zakresie szpitalnych usług zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach i poza godzinami normalnej ordynacji
W Dziale Kadr i Płac Zamawiającego pok. Nr – 23, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel – 85 869 4975 i podaniu adresu mailowego.”