KONKURSY OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami publikowanych w tym miejscu konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy lub inne osoby świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

SZPITAL MSWIA W BIAŁYMSTOKU ZATRUDNI SPECJALISTÓW CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ  (dyżury i praca w normalnej ordynacji) ORAZ LEKARZY DO PRACY W IZBIE PRZYJĘĆ. ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE. WIĘCEJ INFORMACJI POD TELEFONEM: 604 80 66 86


2018-01-15

NPO/1152/02/18

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń specjalistycznych w zakresie kardiologii inwazyjnej i pozostawanie w gotowości do ich udzielania.

W Dziale Spraw Pracowniczych Zamawiającego pok. Nr - 22, można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert. Dokumentacja zostanie Państwu przekazana również po uprzednim kontakcie
pod nr tel - 85 869 35 51 i podaniu adresu mailowego.

zapraszamy do zapoznania się z ogłoszemiem - kliknij


2018-01-09

NPO/1152/01/18

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez psychologów świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług psychologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-20

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych.

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-15

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez psychologów świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług psychologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-15

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-15

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-14

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-13

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-12

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-12

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej 

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-12

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej 

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-12

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii 

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-12

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie przez lekarzy szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych/ kardiologii 

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-12

W ramach ogłoszonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych i pozostawanie w gotowości do ich udzielania przez osoby legitymujące się fachowymi kwalifikacjami

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-12

W ramach ogłoszonego konkursu na  udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii
i diagnostyki obrazowej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-12-01

W ramach ogłoszonego konkursu na świadczenie usług pielęgniarskich  

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami - kliknij


2017-11-29

W ramach ogłoszonego konkursu na świadczenie usług elektroradiologicznych 

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-11-29

W ramach ogłoszonego konkursu na świadczenie usług pielęgniarskich  

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-11-24

W ramach ogłoszonego konkursu na świadczenie usług elektroradiologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-11-24

W ramach ogłoszonego konkursu na świadczenie usług pielęgniarskich  

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-11-20

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych.

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-11-09

 

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji z zakresu torakochirurgii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-10-20

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych  świadczeń zdrowotnych w zakresie:kardiologii inwazyjnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-09-29

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji z zakresu torakochirurgii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-09-08

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych  świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych / gastroenterologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-08-29

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji  z zakresu radioterapii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-08-25

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych / kardiologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-08-25

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: kardiologii polegających na wszczepianiu i usuwaniu urządzeń stymulujących serce, zakładaniu podskórnej elektrody defibrylującej, usuwaniu elektrody metodą Cook’a lub metodą równoważną, wykonywaniu ablacji zaburzeń rytmu serca, wykonywaniu ablacji zaburzeń rytmu serca z użyciem systemu 3D, wykonywaniu ablacji podłoża migotania przedsionków niezależnie od metody, wykonywaniu przezżylnych badań elekrofizjologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-08-25

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-07-28

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-07-28

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) badań z zakresu medycyny pracy w ramach posiadanych uprawnień,

2) szczpień ochronnych,

3) badań kierowców i kandydatów na kierowców,

4) spirometrii,

5) konsultacji w ramach posiadanych uprawnień na rzecz Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-07-25

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: kardiologii polegających na wszczepianiu i usuwaniu urządzeń stymulujących serce, zakładaniu podskórnej elektrody defibrylującej, usuwaniu elektrody metodą Cook'a lub metodą równoważną, wykonywaniu ablacji zaburzeń rytmu serca,  wykonywaniu ablacji zaburzeń rytmu serca z użyciem systemu 3D, wykonywaniu przezżylnych badań elektrofizjologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-07-14

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-07-13

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji z zakresu torakochirurgii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-07-13

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-06-29

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) badań z zakresu medycyny pracy w ramach posiadanych uprawnień,

2) szczepień ochronnych,

3) badań kierowców i kandydatów na kierowców,

4) spirometrii,

5) konsultacji w ramach posiadanych uprawnień na rzecz Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA.

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-06-28

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań endoskopowych i ich opisu na rzecz pacjentów skierowanych w tym celu do SP ZOZ MSWiA w Białymstoku przez podmioty, z którymi SP ZOZ MSWiA w Białymstoku zawarł umowy w przedmiotowym zakresie

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-06-28

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-06-12

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)      szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych, gastroenterologii,

2)      ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu gastroenterologii,

3)      wykonywania badań endoskopowych,

4)      konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia, na potrzeby oddziałów szpitalnych, Poradni Badań Profilaktycznych SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, podmiotów z którymi
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku zawarł umowy w przedmiotowym zakresie,

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-06-07

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-06-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-05-26

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-05-24

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: położnictwa i ginekologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-05-24

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: kardiologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-04-18

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: patomorfologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-04-12

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych / kardiologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-03-06

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-02-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-02-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji Udzielającego zamówienia w zakresie: wykonywania procedur ginekologicznych w ramach chirurgii onkologicznej i urologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-02-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji Udzialającego zamówienia w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-01-30

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: urologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2017-01-30

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-12-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-12-08

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-12-08

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: położnictwa i ginekologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-12-08

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: okulistyki

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-12-06

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy konsultacji w zakresie: onkologii klinicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-12-06

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez psychologów świadczeń zdrowotnych w zakresie: psychologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-12-06

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-11-14

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-11-14

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań endoskopowych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-11-14

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-11-14

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-11-14

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez psychologów świadczeń zdrowotnych w zakresie: psychologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-10-26

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-09-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-09-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: gastroenterologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-09-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych / kardiologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-09-13

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-08-16

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć SP ZOZ MSW w Białymstoku

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-08-12

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych / kardiologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez psychologów świadczeń zdrowotnych w zakresie: psychologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-20

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: endokrynologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-15

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: urologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez techników elektroradiologii świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: urologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań radiologicznych i tomografii komputerowej oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i badań Doppler

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-06-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: położnictwa i ginekologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-05-23

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych i gastroenterologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-05-17

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu gastroenterologii,

2) wykonywania badań endoskopowych,

3) udzielania konsultacji z zakresu posiadanej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia, na potrzeby oddziałów szpitalnych, Poradni Badań Profilaktycznych SP ZOZ MSW w Białymstoku, podmiotów z którymi SP ZOZ MSW w Białymstoku zawarł umowy w przedmiotowym zakresie,

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-04-04

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych / kardiologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-04-04

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-04-04

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej polegających na wykonywaniu procedur z Grupy JGP: G11, ICD-9: 50.293 - termoablacja zmiany wątroby, łącznie z dokonywaniem kwalifikacji pacjenta do zabiegu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-03-10

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-02-11

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-02-10

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: urologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-01-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2016-01-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-12-22

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-12-15

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: reumatologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-12-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-12-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-11-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: gastroenterologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-11-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-11-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-10-15

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: okulistyki

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-09-17

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-08-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-08-26

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polagających na: udzielaniu konsultacji z zakresu radioterapii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-08-24

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-08-11

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań radiologicznych oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i badań Doppler

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-06-30

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacji
z zakresu neurologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-06-17

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: otorynolaryngologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-05-04

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-04-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej polegających na wykonywaniu procedur z Grupy JGP: G11, ICD-9: 50.293 - termoablacja zmiany wątroby, łącznie z dokonywaniem kwalifikacji pacjenta do zabiegu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-04-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-04-07

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: położnictwa i ginekologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-04-07

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych / gastroenterologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-04-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: reumatologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-04-02

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-04-01

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez techników elektroradiologii świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-04-01

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań radiologicznych i tomografii komputerowej oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i badań Doppler

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-03-03

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-02-18

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania procedur ginekologicznych w ramach chirurgii onkologicznej i urologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-02-09

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: urologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-02-03

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań diagnostycznych, tj. biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2015-01-23

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij 


2015-01-20

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-12-19

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polagających na udzielaniu konsultacji z zakresu onkologii klinicznej / radioterapii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-12-17

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-12-17

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych/kardiologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-12-11

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań endoskopowych i ich opisu na rzecz pacjentów skierowanych w tym celu do SP ZOZ MSW w Białymstoku przez podmioty, z którymi SP ZOZ MSW w Białymstoku zawarł umowy w przedmiotowym zakresie

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-25

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej polegających na wykonywaniu procedur z Grupy JGP: G11, ICD-9: 50.293 - termoablacja zmiany wątroby

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczeń szpitalnych udzielanych w Izbie Przyjęć

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-19

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań ph-metrii przełyku

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-12

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez psychologów świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia usług psychologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-07

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji z zakresu onkologii klinicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-07

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji z zakresu torakochirurgii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-07

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-05

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-11-05

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych/kardiologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-29

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: położnictwa i ginekologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-29

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych, gastroenterologii, wykonywania badań endoskopowych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez psychologów świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia usług psychologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-27

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-24

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: okulistyki

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-24

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: urologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-24

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez techników elektroradiologii świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań diagnostycznych elektroradiologicznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-24

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań mammograficznych

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-10-15

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań radiologicznych i tomografii komputerowej oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i badań Doppler

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-09-10

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej polegających na wykonywaniu procedur z Grupy JGP: G11, ICD-9: 50.293 - termoablacja zmiany wątroby

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-08-29

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej polegających na wykonywaniu procedur z Grupy JGP: G11, ICD-9: 50.294 - kriodestrukcja zmiany wątroby

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-08-29

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na ocenie badań radiologicznych i tomografii komputerowej oraz wykonywaniu i ocenie badań USG i badań Doppler

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-08-21

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań endoskopowych i ich opisu na rzecz pacjentów skierowanych w tym celu do SP ZOZ MSW w Białymstoku przez podmioty, z którymi SP ZOZ MSW w Białymstoku zawarł umowy w przedmiotowym zakresie

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-07-30

 W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-07-08 

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-07-08 

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania procedur ginekologicznych w ramach chirurgii onkologicznej i urologii 

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-07-07 

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych, gastroenterologii 

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-06-25

 W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-06-17

 W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


 2014-06-11

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: nefrologii  polegających na wykonywaniu procedur z grupy JGP: Q52 - dostęp w leczeniu nerkozastępczym

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-06-05

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii onkologicznej

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij


2014-06-05

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij 


2014-06-05

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: endokrynologii

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami kliknij